Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi Kapanış Toplantısı

İkinci Basın Konferansı (17 Kasım 2021)

Birinci Basın Konferansı (14 Haziran 2021)

Hasta Kan Yönetimi Eğitimlerine Yönelik Eğitim Programı, İçeriği ve Materyaline Son Hallerinin Verilmesi Çalıştayları

HKY Yazılımı Pilot Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalıştayları 15-19 Mart 2021

Hasta Kan Yöneti̇mi̇ Eği̇ti̇mi̇ne Dönük Eği̇ti̇m Programı, İçeri̇ği̇ ve Materyali̇ Hakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme Toplantısı 2 Ni̇san 2021

Sağlık Bakanlığı’nın Denetleme Kapasi̇tesi̇ni̇n Güçlendi̇ri̇lmesi̇ Kapsamında Deneti̇m Elemanı Eği̇ti̇mi̇

Hasta Kan Yönetimi Ulusal Strateji ve Eylem Planı Hakkında Hastane Yöneticilerini Bilgilendirme Toplantıları

Hasta Kan Yönetimi Ulusal Strateji ve Eylem Planına Nihai Halinin Verilmesi Çalıştayları

Hasta Kan Yönetimi Ulusal Strateji ve Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı 9 Şubat 2021

Uluslararası Hasta Kan Yönetimi Tele-sempozyumu 11-12 Ocak 2021

Transfüzyon Tıbbı Müfredat Çalıştayları 17-20 Kasım 2020 (İkinci Safha)

Hasta Kan Yönetimi Yazılımı Çalıştayı 7-11 Eylül 2020

Transfüzyon Tıbbı Müfredat Çalıştayları 1-4 Eylül 2020 (Birinci Safha)

Sağlık Bakanlığı’nın Denetleme Kapasitesinin Güçlendirilmesi kapsamında Denetim Rehberi Çalışmalarını Sonuçlandırma Çalıştayı 6-10 Temmuz 2020 Bilkent Otel

Hasta Kan Yönetimi Pediatri/Yenidoğan Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 1-2 Temmuz 2020

Hasta Kan Yönetimi Dahili Hastalıklar Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 29-30 Haziran 2020

Dünya Kan Bağışçısı Günü

Hasta Kan Yönetimi Yoğun Bakım Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 3-4 Mart 2020 Bilkent Otel

Hasta Kan Yönetimi Kritik Kanama/Masif Transfüzyon Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 18-19 Şubat 2020 Bilkent Otel

Hasta Kan Yönetimi Perioperatif Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 4-5 Şubat 2020 Bilkent Otel Ankara

Hasta Kan Yönetimi Gebelik ve Doğum Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 14-15 Ocak 2020 Bilkent Otel Ankara

Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi Açılış Toplantısı

Düşün

Kullanırken Düşün Her Zaman Koru Süreci Yönet

Koru

Her Zaman Koru Süreci Yönet Kullanırken Düşün

Yönet

Süreci Yönet Kullanırken Düşün Her Zaman Koru