KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBINA YÖNELİK MÜFREDAT İÇERİKLERİNİN TANIMLANMASI ÇALIŞTAYI

Kan Bankacılığı Ve Transfüzyon Tıbbına Yönelik Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Hematoloji Yan Dal Uzmanlık, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Cerrahi Branşlar Uzmanlık Eğitimleri Müfredat İçeriklerinin Tanımlanması Çalıştayı

1-4 Eylül 2020