title

Sanquin Logo

Sanquin Kan Tedariki Danışmanlık Hizmetleri, Hollanda'da kar amacı gütmeyen ve kan tedarikinde tek yetkili kuruluş olan Concern Sanquin'in bir parçasıdır.

Sanquin, kan naklinin iyileştirilmesi alanında, geçiş ve kısıtlı ekonomisi olan ülkelere,  ulusal ve uluslararası finans kuruluşları tarafından desteklenen, çeşitli rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sanquin, 2001'den bu yana farklı uluslararası kan nakli iyileştirme projelerinde yer almaktadır.

Amerikan Kan Bankaları Birliği, Afrika Kan Nakli Derneği, Asya Kalkınma Bankası gibi pek çok uluslararası kurumla resmi bağlantıları olan Sanquin’e Avrupa Birliği tarafından, eşleştirme projeleri için yetkili kuruluş statüsü verilmiştir. Sanquin, birçok ülkede, uluslararası ortaklar ve Kan Nakli Hizmetleri ile birlikte kan transfüzyon sistemlerini kurmak, iyileştirmek, kan transfüzyon zincirinin kalitesini ve kullanılabilirliğini geliştirmek için çalışmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü ilkeleri doğrultusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren Sanquin’in misyonu, ortaklarına, mevcut kalite ilkelerine dayanan, güvenli, etkili ve sürdürülebilir kan tedarik sistemleri geliştirmeleri için hizmet vermek  ve modüler eğitim programları ile kan transfüzyon zincirinin her aşamasında  (donör yönetimi dahil) ve her düzeyinde (doktorlar, hemşireler, teknisyenler) destek olmaktır.

Sanquin ekibi, donör yönetimi, üretim, laboratuvar, kalite, genel yönetim ve bilişim teknolojisi alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır.

Ulusal kan tedarik kuruluşu olan Sanquin, Avrupa kurumsal ağının da bir parçasıdır. Bu ağ, AB ilkeleri doğrultusunda kan transfüzyonunu daha iyi anlamak,  paylaşmak ve uzmanlık hizmeti almak açısından oldukça önemlidir.

Sanquin’in yer aldığı projelere dair örnekler aşağıda listelenmiştir:

 

  • AB Projesi: Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi. Türkiye Kan Tedarik Sisteminin Avrupa Birliği Mevzuatı ile Uyumlaştırılması;
  • DSÖ, AB IPA Projesi: Avrupa kan nakil sisteminin Karadağ'da uygulanması;
  • AB Kısa Dönemli Eşleştirme Projesi: Kıbrıs, Hemovijilans;
  • Senter Matra. Katılım Öncesi Projeksiyon. Estonya Kan Merkezlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi;
  • Suriname Eşleştirme Projesi: Kızılhaç Kan Bankası Kapasitesinin Geliştirilmesi;
  • Curaçao Kızılhaç Kan Bankası iyi üretim uygulamalarının yıllık denetimleri;
  • Sri Lanka Ulusal Kan Transfüzyon Hizmetinin Geliştirilmesi. İki yeni kan bankası binası için inşaat ve donanım teknik yardım ve eğitim projesi;
  • Nepal Güvenli ve Sürdürülebilir Kan Transfüzyon Sistemi için İyileştirme Projesi. Merkezi Kan Transfüzyon Hizmeti kalite sistem gelişimi için teknik geliştirme programı;
  • ABD Başkanı Bush’un AIDS acil yardım planı (PepFar). Kan Transfüzyon Hizmetlerinin hızla güçlendirilmesi. Uganda, Zambia;
  • Pakistan Kan Transfüzyon Hizmetleri Projesi. Güvenli kan nakli hizmetine erişim, kayıtlı ve lisanslı devlet kan bankalarının arttırılması, gönüllü bağışçıların arttırılması, uygun şekilde taranmış kan miktarının arttırılması, daha fazla hastanın DSÖ uyumlu kalitede kan bileşenine ulaşması.