title

Projeden Beklenen Çıktılar:

 

 • Hasta kan yönetimi strateji ve aksiyon planı oluşturulacaktır.
 • Kanıta dayalı 6 farklı ulusal hasta kan yönetimi rehberi hazırlanacak
 • Çeşitli anketlerle eğitim ihtiyaç analizleri yapıldıktan sonra, özellikle kanı en çok kullanan alanlardaki klinisyenler başta olmak üzere transfüzyon zincirinde görev alan 2520 uzman hekime doğrudan; doğrudan eğitime katılamayan en az 7500 hekime web aracılığı ile eğitimler verilecek,
 • İlgili eğitimlerin proje sonrasında da sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 75 uzman hekime eğitici eğitimi verilecek,
 • Yüksek Öğretim Kurumu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu ile birlikte transfüzyon tıbbıyla ilgili müfredat incelenecek ve geliştirilmesi sağlanacak,
 • Mevcut durum kan transfüzyon merkezlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi ve kanın klinik kullanımına yönelik yapılacak çeşitli araştırmalarla analiz edilecek,
 • Proje için web sitesi oluşturularak proje ile ilgili duyurular, eğitim materyalleri ilgili paydaşlarla paylaşılarak bilgi alışverişi sağlanacak; projeden sonra da bu sistemin Bakanlık tarafından idamesi için uygun altyapı oluşturulacak,
 • Farkındalığı artırmak için görsel materyaller, basın duyuruları ve spot film hazırlanacak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte kan ve kan bileşeni ve transfüzyona yönelik maliyet analizleri yapılacak,
 • Sağlık Bakanlığı’nın denetim kapasitesini geliştirmek için kan hizmet birimleri denetim rehberi hazırlanacak ve denetçi eğitimleri verilecek,
 • Kanın uygun klinik kullanımının izlenebilmesi için gerekli kalite göstergeleri oluşturularak Bakanlık tarafından izlenebilirliği sağlanacak,
 • HKY yazılım sistemi kurularak, kan ve kan bileşeni transfüzyon - endikasyon ilişkisinin gösterildiği demografik ve tıbbi bir raporlama sistemi hazırlanarak transfüzyon uygulamalarının kalite ve güvenliği artırılacaktır.

 

Sonuçta;

Ulusal Hasta Kan Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı oluşturularak hayata geçirilecek, Ulusal Sağlık Politikasına entegrasyonu ve çok paydaşlı temsiliyeti sağlanacaktır.