HASTA KAN YÖNETİMİ ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Hasta Kan Yönetimi Ulusal Strateji ve Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı 9 Şubat 2021