title

Proje Koordinasyon Birimi

Proje Koordinasyon Birimi, Proje Yararlanıcısı tarafından oluşturulan ve projenin uygulanmasının denetiminden sorumlu organdır. 

Sorumlulukları: 

  • Proje faaliyetlerinin takibi ve sözleşmenin uygulanmasından sorumlu teknik destek ekibi ile yakın işbirliği içinde çalışmak, 
  • Proje Yararlanıcısının Kıdemli Temsilcisinin onayını gerektiren her tür rapor, talep ve belge ile ilgili olarak; Proje Yararlanıcısının Kıdemli Temsilcisi, sözleşmelerin uygulanmasından sorumlu ekipler (danışman, yüklenici, teknik destek ekibi vb.) ve sözleşme makamı arasındaki süreçleri koordine etmek ve kolaylaştırmak, 
  • Yararlanıcı kurum içi ve diğer kuruluşlarla, gerekli koordinasyonu sağlamak, 
  • Tüm elektronik ve basılı raporların, belgelerin, işlem ve bilgilerin zamanında teslim edilmesini sağlamak ve raporların idari ve teknik yönlerinin, Sözleşme Makamı tarafından iletilen form ve talimatlara uygun olarak, ilk aşama kontrollerini gerçekleştirmek. 

Kıdemli Program Yöneticisi

Op. Dr. Himmet Durgut

Proje Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Uzm. Dr. Nigar Ertugrul Örüç

Üyeler:

Dt. Tuna İlbars

Dr. Ülkü Kodaloğlu Temur

Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay

Doç. Dr. Soner Yılmaz

Doç. Dr. Aslıhan Küçüker

Uzm. Dr. Büşra Tezcan

Op. Dr. Şener Balas

Dr. Püren Uzun Çavuşoğlu