title

Hemosoft

Hemosoft, 2001 yılından bu yana Ankara’da faaliyet gösteren bir Ar-Ge firmasıdır. Çalışan profili doktorlar, biyologlar, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, ekonomistler, veterinerler gibi pek çok farklı meslekten uzmanlardan oluşmaktadır. 

Firma özellikle hematoloji alanında çok kapsamlı bir bilgi birikimine, tecrübeye ve geniş bir ürün portföyüne sahiptir. BT çözümleri ve e-eğitim araçlarının geliştirilmesi, biyomedikal cihazlar ve elektronik çözümler tasarlanması ve sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulması Hemosoft’un başlıca hizmet/ürün portföyünü oluşturmaktadır. Ulusal olarak kullanılmakta olan 5 adet Sağlık Bilgi Teknolojisi çözümü ve sağlık bilişimi alanında 20'den fazla hazır ürünü bulunmaktadır. Örneğin, Hemosoft’un Kan Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri, ülke çapındaki kan hizmet birimleri tarafından 10 yıldır kullanılmaktadır ve bu süre zarfında sistem damardan damara 10 milyondan fazla kan bileşenini başarıyla takip etmiştir. 

Hemosoft, tıbbın çeşitli alanlarında yoğun bir şekilde aktiftir ve tıbbi terminoloji, kodlama referansları ve standartlarını içselleştirilme imkanı bulmuştur (AABB, ISBT 128, JACIE, NETCORD, HL7, ASTM, LOINC, vb.). Hemosoft’un ürün / hizmet portföyünde biyolojik bankacılık yazılımı (kordon kanı, kan, kök hücre vb.) ve uzman bilgisine dayanan klinik bilgi yönetimi / karar destek sistemleri (Kan Temini Güvenliği karar destek sistemleri) bulunmaktadır.

Farklı alanlardan birçok tıbbi uzmanla birlikte çalışan Hemosoft, uzman bilgisinin karar destek mekanizmaları ve akıllı bileşenler için kural motoru veritabanlarına çevrilmesi için etkili bir metodoloji geliştirmiştir. Ek olarak, Hemosoft aktif olarak çok disiplinli Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir; Hemosoft personeli tarafından yazılan ve / veya Hemosoft ürünlerini içeren 70'den fazla bilimsel makale, kendi uygulama alanlarına yeni katkılarının tanınmasıyla yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslararası proje geliştirme, yönetim ve uygulama, Hemosoft'un uzmanlık alanlarından sadece birkaçıdır. 

Hemosoft, Yaşam Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci projeleri (yenilikçi e-eğitim araçları ve içeriği geliştirmeyi amaçlayan) dahil olmak üzere 20'den fazla ulusal / uluslararası Ar-Ge projesi tamamlamıştır. Hemosoft, AB Programları, UNDP, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı (Türkiye) ve bir dizi diğer fon kuruluşu tarafından finanse edilen projelere başarıyla koordine etmiş ve / veya katkıda bulunmuştur.