title

Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri:

  • Hasta kan yönetimini ülke genelindeki hastanelerde uygulamak için ‘Ulusal Hasta Kan Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planını’ hazırlamak
  • Kanın uygun klinik kullanımı ve iyi uygulamalarla ilgili kılavuzlara atıfta bulunan ‘Ulusal Hasta Kan Yönetimi Rehberleri’ hazırlamak
  • Transfüzyon ve Hemovijilans sisteminde yer alan tüm personele, hastane yöneticileri ve Hastane Transfüzyon Komitesi üyeleri de dâhil olmak üzere ‘Hasta Kan Yönetimi’ eğitimi vermek
  • Sağlık Bakanlığının kan transfüzyon zincirine ilişkin denetim kapasitesini geliştirilen süreçler ve verilen eğitimler ile arttırmak
  • Denetimin standardizasyonu için bir rehber oluşturmak
  • Hastanın transfüzyon geçmişi ve kan bileşenleri kullanımına ilişkin endikasyonlar gibi bilgileri kaydetmek için bir alt yapı oluşturmak