title

Projenin genel amacı, sosyal politikaların oluşturulması ve politika oluşturma, stratejik planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde daha fazla rol üstlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesidir.

Amaçlar aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır:

  • Türkiye’deki kan tedarik sisteminin, kamu sağlığı konu başlığı altında yer alan tüketicinin ve sağlığın korunmasına yönelik Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu ve etkin çalışmasını sağlamak
  • Kan Transfüzyon Yönetim Sistemini kalite, kendine yeterlilik ve kan ve kan bileşenlerinin uygun klinik kullanımına odaklanarak desteklemek