title

İşbirliği ve Koordinasyon Mekanizmalarını Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler

  • İlgili kurumların katılımıyla (YÖK, bilimsel dernekler, üniversiteler, vb.) ilişkili faaliyetlerin sonuçlarına dayanarak, tıp müfredatında transfüzyon tıbbı alanında daha iyi bir eğitim ve uzmanlık geliştirmek için çalıştaylar düzenlenecek ve elde edilen kararlar rapor edilecektir
  • İlgili kurumların katılımıyla (YÖK, bilimsel dernekler, üniversiteler, vb.) müfredat geliştirme / revizyon süreci ve sonuçları ile danışma toplantıları düzenlenecek ve öneriler rapor haline getirilecektir
  • Tedavi protokolleri ve bu protokollerin mali sonuçları ile ilgili olarak SGK, Kamu Hastaneleri Kurumları, Türk Kızılayı, akademisyenler ve Sağlık Bakanlığı ile istişare toplantıları organize edilecek ve bu toplantılardan elde edilen görüş önerileri raporlanacaktır
  • Hasta kan yönetimi eğitimlerinin sürdürülebilirliği, standardizasyonu, sürecin izlenmesi ve etkinliğinin arttırılması için eğitimleri veren bilimsel dernekler ile çalıştaylar düzenlemek ve bu çalıştaylarda elde edilen sonuçları rapor etmektir
  • Proje kapsamında verilen eğitimlerin, ilgili kurumların (Türk Kızılayı, bilimsel dernekler, üniversiteler vb.) katılımıyla değerlendirilmesi için çalıştaylar organize edilmesi, yürütülmesi ve raporlanmasıdır
  • Türkiye'de kan transfüzyonundaki iyi ve/veya yenilikçi örneklerinin tartışıldığı, kan transfüzyon merkezlerinin katıldığı çalıştaylar organize etmek ve bu çalıştayların çıktılarını raporlamaktır