title

Yüksek Öğrenim ve Tıpta Uzmanlık Müfredatının Transfüzyon Tıbbı Açısından Analizi

Yüksek Öğrenim ve Tıpta Uzmanlık Müfredatının Transfüzyon Tıbbı Açısından Analizi

Türkiye'de Kanın Klinik Kullanımının Analizi

Türkiye'de Kanın Klinik Kullanımının Analizi

Hasta Kan Yönetimi Karar Verme Süreçlerinde Karşılaşılan Zorlukları Aşmaya Yönelik Somut Politika Önerileri

Hasta Kan Yönetimi Karar Verme Süreçlerinde Karşılaşılan Zorlukları Aşmaya Yönelik Somut Politika Önerileri

Kan Hizmet Birimlerinde Değişim İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Kan Arz ve Talebi Tahmin Modeli

Kan Hizmet Birimlerinde Değişim İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Kan Arz ve Talebi Tahmin Modeli

T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Elektronik İzlem ve Bilgi Sistemlerinin Etkinliğinin Analizi

T.C. Sağlık Bakanlığı Tarafından Kullanılan Elektronik İzlem ve Bilgi Sistemlerinin Etkinliğinin Analizi

Kan Transfüzyon Merkezlerinin Yetkinliklerinin Ulusal Standartlara Göre Yerinde Değerlendirilmesi ve İyileştirme Önerileri

Kan Transfüzyon Merkezlerinin Yetkinliklerinin Ulusal Standartlara Göre Yerinde Değerlendirilmesi ve İyileştirme Önerileri