title

Bakanlığımız, Ülkemizle Avrupa Birliği arasındaki Mali İşbirliği kapsamında geliştirilen ve kısaca IPA olarak adlandırılan “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı”  fonlarının uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olan birkaç Bakanlıktan birisidir.

Program Otoritesi olarak Bakanlığımız, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG), diğer bir deyişle daha kalifiye bir nüfusun oluşturulması amacıyla, istihdamın, eğitim kalitesinin ve sosyal kapsayıcılığın artırılması alanlarındaki proje tekliflerinin toplanıp değerlendirilerek seçilmesi, yönetilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur