title

Bilimsel ve Teknik Çalışmalar Açısından:

  • Kritik Kanama / Masif Transfüzyon, Yoğun Bakım, Dahili Hastalıklar, Gebelik ve Doğum, Pediatri / Yenidoğan, Perioperatif alanlarında 6 uluslararası kılavuzun çevirisi ve uyarlanması gerçekleştirilecektir
  • 3 Avrupa Birliği ülkesinde hasta kan yönetimi bağlamında karar verme süreçleri incelenecek ve Türkiye’de bu konuyla ilgili iyi örneklerin rapor edilmesine yönelik bir faaliyet yürütülecektir
  • Yüksek Öğretim Kurumlarının müfredatı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili konular açısından analiz edilecek ve tamamlanması gereken hususlar belirlenecektir
  • Türkiye'de hasta sağlığı açısından kanın klinik kullanımının ve imha oranının uluslararası standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi, karar vericilere konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve verilerin sunulması
  • Türkiye’nin gelecekteki ihtiyacını tanımlamak için kan arzı ve talebi üzerine projeksiyon çalışması gerçekleştirmek ve bu çalışmanın sonuçlarını kan hizmet birimlerinin konuyla ilgili gerçekleştirecekleri revizyonda kullanmaları için sunmak
  • Yetkili Otorite tarafından kullanılan elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemlerinin etkinliğinin analizini gerçekleştirmek
  • Belirlenen maliyetlere ve SGK tarafından yapılan geri ödeme oranlarına dayanarak fiyatlandırma politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla muhasebe sisteminin analizini gerçekleştirmek
  • Türkiye'de kan transfüzyonu alanındaki iyi uygulamaların analizini tamamlamak
  • Alternatif modeller geliştirmek ve düzeltici teklifler geliştirmek amacıyla mevcut kan transfüzyon merkezlerinin fonksiyonel yeterliliğin yerinde değerlendirmek