KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBINA YÖNELİK MÜFREDAT İÇERİKLERİNE SON HALLERİNİN VERİLMESİ ÇALIŞTAYI

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbına Yönelik Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Hematoloji Yan Dal Uzmanlık, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Cerrahi Branşlar Uzmanlık Eğitimleri Müfredat İçeriklerine Son Hallerinin Verilmesi Çalıştayı

17-20 Kasım 2020