title

Farkındalık Artırma Faaliyetleri:

  • Görünürlük materyalleri oluşturulup dağıtılacaktır
  • Hasta Kan Yönetimi ile ilgili bir proje web sitesi oluşturulacaktır
  • Hasta Kan Yönetiminin önemi üzerine 90-120 saniye süren bir spot film üretilecektir