HASTA KAN YÖNETİMİ YOĞUN BAKIM REHBER ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAYI

Hasta Kan Yönetimi Yoğun Bakım Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı

3-4 Mart 2020

Bilkent Otel, Ankara