HASTA KAN YÖNETİMİ PEDİATRİ/YENİDOĞAN REHBER ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAYI

Hasta Kan Yönetimi Pediatri/Yenidoğan Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı

1-2 Temmuz 2020