title

epos Logo

Almanya merkezli EPOS Sağlık Yönetimi GmbH, 1985 yılında sağlık sektörü danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. EPOS, Avrupa'da sağlık danışmanlığı hizmetlerinin önde gelen özel şirketlerindendir. Kamu ve özel kuruluşlar için uygun maliyetli çözümler üretmek için uluslararası kabul görmüş, uzmanlığı kanıtlanmış teknik ve yönetimleri birleştiren EPOS, günümüzde, donör finansmanlı sağlık danışmanlığında Almanya’da sektör lideridir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerin uygulanmasında büyük deneyim sahibi olan EPOS, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 75 ülkede 400'den fazla proje gerçekleştirmiştir. 

Sağlık sektöründe uluslararası düzeyde,  sağlık bakanlıkları, sağlık sigortası fonları, bölgesel ve yerel sağlık otoriteleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları ile yakın bağlantıları olan şirket, uluslararası kalkınma ajanslarının desteklediği 20'den fazla ülkede mevcut 40 proje portföyü ile her kıtada faaliyet göstermektedir.

EPOS, müşterilerine, aşağıda listelenmiş üç alanda hizmet vererek, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara göre sağlık sistemlerini şekillendirme ve güçlendirme konusunda destek sağlamaktadır.

  • Sağlık Politikası ve Finansmanı
  • Entegre Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
  • Sağlık Tesisleri ve Hizmetleri

EPOS bakanlıklara, küçük sağlık merkezleri ve kliniklerden ilçe ve bölge sevk hastanelerine, eğitim ve üniversite hastanelerine kadar, kamu ve özel sağlık kuruluşlarına, teknik ve örgütsel destek sağlamaktadır.

Almanya'da 26 çalışandan oluşan ana ekip ve yaklaşık 260 bölge ve proje personeli ve 5,000 uzmanı içeren veri tabanı ile EPOS, sağlık projeleri ve programlarının planlanması, yönetimi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde kapsamlı teknik uzmanlığı ortaya koymaktadır.

EPOS, Pakistan ve Kırgızistan'da güvenli kan transfüzyonu ile ilgili projeler gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak, bu projenin de bileşenlerini içeren farklı projelerde de yer almıştır. Kan nakli konusunda EPOS tarafından gerçekleştirilen projelerin içerikleri aşağıdaki listede sıralanmıştır.

  • Hastaların güvenli kan transfüzyon hizmetleri ve kan ürünlerine erişimini arttırmak;
  • Transfüzyon sistemi reformunu desteklemek için teknik yardım;
  • Kan bağışçısı kazanımı;
  • Alt yapı ve teçhizat bakım sistemlerinin geliştirilmesi ve bu konuyla ilgili kan bankası personelinin gelişimini amaçlayan eğitim programları
  • Altyapı, donanım, yönetim bilgi sistemleri, atık yönetimi ve kapasite geliştirme / eğitim için ihtiyaç değerlendirmesi ve
  • Farkındalık arttırma kampanyaları ile bilgi ve halkla ilişkiler dokümanlarının geliştirilmesi.