title

GOPA Logo

GOPA Worldwide Consultants GmbH, 1965 yılında kurulan, 6 büyük danışmanlık şirketinden oluşan, uzmanlığı ve konumu ile spesifik pazar taleplerine cevap veren GOPA Danışmanlık Grubunun bir üyesidir.

Kalkınma danışmanlığında lider olan GOPA Worldwide Consultants GmbH, ulusal ve uluslararası kalkınma kuruluşları, ulusal otoriteler, endüstri temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları adına gelişmekte olan ve geçiş ekonomileri için projeler yürütmektedir. Uygulanan programların ekonomik büyüme, sürdürülebilirlik ve yoksulluğun azaltılması açısından kalıcı bir etkiye sahip olmasını sağlamak için, altı ana sektörde yapısal reformları ve kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu altı sektör, Eğitim ve İstihdam Teşviki, İdari ve Ekonomik Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Çevre, Sağlık ve Sosyal Kalkınma aracılığı ile insanların sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirme taahhüdünü temsil etmektedir.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma sektörlerinde, son 35 yılda dünya çapında uyguladığı 400’den fazla projeden kazanılan deneyimler ile hem işlevsel verimliliği hem de verilen hizmetin kalitesini artırmak amacıyla hükümetlere, bakanlıklara, sağlık ve sosyal sigorta fonlarına, bölgesel/yerel sosyal ve sağlık otoritelerine ve sağlık ve sosyal hizmet sağlayıcılarına danışmanlık ve destek vermekte olan şirket, özel sektör ve araştırma kurumları ile dünya çapında köklü ulusal ve bölgesel bağlantıları/ortaklıkları küresel düzeyde varlık göstermektedir.

Şirket, aşağıda listelenmiş dört alanda hizmet vererek, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlara göre sağlık sistemlerini şekillendirme ve güçlendirme konusunda destek sağlamaktadır:

  • Kapsayıcı Sağlık Politikası ve Finansmanı
  • Sağlık Altyapısı
  • Sağlık Hizmetleri
  • Pandemi Hazırlığı ve Müdahale