title

AB  :   Avrupa Birliği
ABMYD  :   Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi
AÇSHB  :   T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
AU1  :   Anahtar Uzman 1
AU2  :   Anahtar Uzman 2
OFKT  :   Operasyon Faydalanacısının  Kıdemli Temsilcisi
OKB  :   Operasyon Koordinasyon Birimi
STK  :   Sivil Toplum Kuruluşları