HASTA KAN YÖNETİMİ DAHİLİ HASTALIKLAR REHBER ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞTAYI


Hasta Kan Yönetimi Dahili Hastalıklar Rehber Çalışma Grubu Çalıştayı 

29-30 Haziran 2020