Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay


Doç. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay 1980 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Bolu’da, lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini, 2010-2014 yılları arasında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Pediatrik Hematoloji yandal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2014-2018 yılları arasında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pediatrik hematoloji uzmanı ve Kan Merkezi sorumlu hekimi olarak görev yaptı. 2017 yılında Doçent Doktor unvanını aldı. Eylül 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen Kan Bilim Akademisi; Transfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez Eğitimine katıldı. Nisan 2018’de Nürnberg, Almanya’da Universtatsklinikum Erlangen İmmünohematoloji Laboratuvarı’nda gözlemci araştırmacı olarak çalıştı. 2018 yılından beri Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde eğitim görevlisi olarak, aynı zamanda Transfüzyon ve Aferez Merkezinde görev yapmaktadır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 20’den fazla makalesi bulunmaktadır ve 50’den fazla makalede yayınları kaynak olarak gösterilmiştir.