Doç. Dr. Aslıhan Küçüker


Doç. Dr. Aslıhan Küçüker 1975 yılında Kırıkkale’de doğdu. Çorum Anadolu Lisesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2006 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde asistanlık eğitimini tamamladı. 2006-2019 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde uzman olarak görev yaptı. 2013 yılında Başasistanlık, 2015 yılında Doçentlik ünvanını aldı. Halen Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde Eğitim Görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları venöz yetmezlik tedavisi ve varis cerrahisi, periferik arter hastalıkları ve erişkin kalp hastalıklarıdır. Bu konuları kapsayan yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları, bildirileri ve sunumları mevcuttur.