Doç. Dr. Soner Yılmaz


Doç. Dr. Soner Yılmaz 1979 yılında Edirne’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladı. 2003 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun oldu. 2004-2007 yılları arasında Van ve Ankara’da kıta tabipliği yaptı. 2007-2011 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı konusunda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2016 yılından beri yine aynı üniversitede, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Doktora eğitimine devam etmektedir. 2018 yılında Doçent oldu. 2011 yılından beri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan ve Eğitim Merkezi’nde Laboratuvar Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 30’un üzerinde bilimsel yayını mevcut olup, bu yayınlara toplam 100’ün üzerinde atıfta bulunulmuştur.