Dr. Ülkü Kodaloğlu Temur


Dr. Ülkü Kodaloğlu Temur 1976 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Kırşehir’de tamamladı. 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2007 yılları arasında Kırşehir Devlet Hastanesi Acil Serviste görev yaptı. 2007 yılında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 4 aylık yoğun bakım eğitimi aldı. 2007-2009 yılları arasında Kırşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde çalıştı. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kan Hizmetleri Biriminde çalışmaya başladı. Kan hizmet birimlerinin ruhsatlandırılması, denetimi, kan hizmet birimlerinde çalışan sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması, mevzuat düzenleme, ulusal rehberlerin hazırlanma ve güncelleme çalışmalarında görev aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2012-2014 yılları arasında yürütülen Avrupa Birliği destekli ‘Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi’ ve 2014-2016 yılları arasında yürütülen ‘Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Teknik Destek Projesi’nde proje koordinasyon ekibi üyesi olarak görev yaptı. 2016 yılında Sağlık Bakanlığı Kan Hizmetleri’nde Hemovijilans Departmanı sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Ulusal Hemovijilans Sisteminin kurulması ve sistemde görevli personelin eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılından beri Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı doktora programına devam etmektedir.