HASTA KAN YÖNETİMİ ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANI HASTANE YÖNETİCİLERİNİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ADANA BÖLGESİ 24 ŞUBAT 2021

Hasta Kan Yönetimi Ulusal Strateji ve Eylem Planı Hastane Yöneticilerini Bilgilendirme Toplantısı

Adana Bölgesi

24 Şubat 2021