Dr. Abdullah ÖZTÜRK


Dr. Abdullah ÖZTÜRK 1964 yılında Trabzon’da doğdu, ilk ve ortaokulu Trabzon’da, lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-2002 yılları arasında çeşitli sağlık kuruluşlarında hekim olarak görev yaptı.
2003-2009  yılları arasında farklı kurum ve kuruluşlarda; hemodiyaliz sorumlu hekimliği, kalite yönetim direktörlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, hasta hakları il koordinatörlüğü, başhekim yardımcılığı gibi farklı sağlık hizmet alanlarında görev yaptı.
2009 yılı itibarı ile Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında göreve başladıktan sonra 2009-2012 yılları arasında Performans Yönetimi  ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü.
Tanı İlişkili Gruplar (TİG-DRG) çalışmalarının Bakanlık bünyesinde başlatılmasında rol aldı ve sonrasında kurulan Teşhis İlişkili Gruplar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.
2012 yılında başlatılan Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin kuruluşunda yer aldı ve akabinde kurulan Klinik Kalite Daire Başkanlığı görevini diğer görevlerinin yanında yürüttü. Yine aynı tarihte başlatılan Türkiye Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin kuruluşu ve geliştirilmesi çalışmalarında görev aldı. Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Sisteminin kurulması ve gelişimine öncülük eden başlıca aktörlerden biridir.
Eylül 2009- Ocak 2020 tarihleri arasında aralıksız olarak yürüttüğü kalite ve akreditasyon çalışmalarından sonra 15 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi’nde Program Yararlanıcısı Kıdemli Temsilcisi (SROB) olarak görev yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.