Prof. Dr. İdil Yenicesu


1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1991-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde uzmanlık eğitimini, 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü’nde yan dal uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000-2004 yılları arasında Ankara’da serbest pediatri uzmanı olarak çalıştı. 2003 yılında doçent oldu. 2004-2019 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2007-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Yüksek Lisans Programını bitirdi. 2009 yılında profesör oldu. Bu dönemde Kan Merkezi, Aferez Merkezi sorumluluğu dışında Eğitim Koordinatörlüğü de yaptı. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 70’in üzerinde makale ve çok sayıda kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca, 500’e yakın makalede yayınları kaynak olarak gösterilmiştir.