HASTA KAN YÖNETİMİ REHBER ÇALIŞMA GRUBU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Hasta Kan Yönetimi (HKY) Rehber Çalışma Grubu Bilgilendirme Toplantısı, 26 Kasım 2019'da Ankara Point Otel'de yapıldı. Toplantının amacı, kanın uygun klinik kullanımı ve iyi uygulamaları ile ilgili uluslararası rehberleri referans alan ulusal HKY rehberlerinin oluşturulmasında, olabildiğince fazla sayıda paydaşın katılımının sağlanması idi. Proje Faydalanıcısının Kıdemli Temsilcisi (Sağlık Bakanlığı), Proje Koordinasyon Birimi üyeleri, Sağlık Bakanlığı'ndan diğer yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Sözleşme Makamı) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, GOPA Konsorsiyumu temsilcileri ve ilgili 27 derneğin yanı sıra çeşitli hastanelerden temsilciler toplantıya katıldılar.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını takiben, toplantı, Sağlık Bakanlığı Kan, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Murat Öztürk’ün açılış konuşması ile başladı. Proje Takım Lideri Prof. Dr. İdil Yenicesu, proje faaliyetleri ve HKY rehber ilkelerine uyum süreci hakkında bir sunum yaptı. Daha sonra, Prof. Dr. Erdal Akalın, “Kanıta Dayalı Tıbbi ve Klinik Rehberler” ve “Evreleme Metodolojisi” konulu iki kapsamlı konferans sunarak toplantıya büyük katkıda bulundu. Son olarak, katılımcılar, rehberlerin uyarlanması amacıyla birlikte çalışarak, HKY rehberlerine ait altı tıbbi başlık altında (Kritik Kanama / Masif Transfüzyon, Yoğun Bakım, Dahili Hastalıklar, Kadın Doğum, Pediatri / Yenidoğan ve Perioperatif) çalışma gruplarını belirlediler.